Joaquim Martra Ballbé

FIESTAS POPULARES - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

FIESTAS POPULARES – AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Joaquim Martra Ballbé, dibuixant, aquarel·lista i gravador, desenvolupa la seva trajectòria fonamental com a cartellista des dels anys trenta fins als quaranta, deixant-nos nombrosos exemples de com el sector de la publicitat ha evolucionat al llarg del segle XX. A diferència d’altres artistes dedicats al camp del cartellisme, Martra va destacar per la qualitat del seu dibuix i la seva cuidada factura, amb els quals aconsegueix resultats destacables i efectius. Ja molt jove, en 1919, participa en una exposició col·lectiva sobre el catàleg il·lustrat en el Palau Municipal de Belles Arts de Barcelona i més tard, en 1923, se li dedica una exposició individual en el Saló de Belles Arts Segle. Els seus notables resultats van fer que institucions com la Companyia General d’Autobusos de Barcelona, els Ferrocarrils de Muntanya Montserrat o la Caixa de pensions per a la vellesa i d’estalvis li encarreguessin anunciar els seus serveis i productes. Entre la seva producció sobresurt el cartell que va realitzar el 1929 per promocionar el cremallera de Montserrat, una de les seves obres més conegudes, gràcies a la seva tècnica paisatgística. Així mateix, Martra va col·laborar en la revista Lectures entre 1928 i 1931.

La seva producció és abundant i diversa, i els seus dissenys es destinen a publicitar empreses i centres d’oci, el món del ferrocarril, el cinema, l’assistència pública o marques importants de l’època, entre elles el paper de fumar Smoking o les sopes Gallina Blanca –seu és el famós disseny de les orenetes–, pels quals va realitzar nombroses campanyes. Alguns dels seus dibuixos destaquen per la bellesa i realç dels subjectes, advertint-se el caràcter del nou estil, el Art Déco, tant en les tipografies com en els moderns i elegants perfils i personatges. Altres vegades simplifica les línies o aporta un toc humorístic i fins i tot cinematogràfic que potencia l’impacte visual final.

La present exposició recull l’obra original de Martra, és a dir, els dibuixos que van servir de base per crear els posteriors cartells de campanyes publicitàries que s’imprimirien a partir d’aquests exemplars. La importància dels dibuixos de la mostra resideix en la possibilitat d’apreciar d’a prop la manera de treballar de l’artista, la perfecció de les seves línies i l’efectiu tractament del color. L’atractiva gamma cromàtica empleada en els seus anuncis ens transporta dècades enrere en el temps, a través de l’art del quotidià.

Beatriz Maeztu Gomar