FERNANDO PINÓS - Exposició

Llorenç Brunet – La Gran Guerra (1914 – 1918)